RAPORT CSR
Grupy Enea

2016

ZOBACZ NASZ ŁAŃCUCH WARTOŚCI

LIST PREZESA
ZARZĄDU

Nowa Strategia Rozwoju Grupy Enea odpowiada na założenia rządowego „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wzmacniając innowacyjność i stopień rozwoju polskiej gospodarki. Dużo miejsca poświęciliśmy w niej zrównoważonemu rozwojowi – podkreślając w ten sposób, że stanowi on ważny element wszelkiej naszej aktywności biznesowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

GRUPA ENEA

Jesteśmy polskim, stabilnym i silnym koncernem surowcowo-energetycznym, ale to świadome podejście do naszej roli, jako dostawcy produktów i usług oraz świadomość wpływu naszych działań na otoczenie i rozwój gospodarczy kraju, czyni nas nowoczesną firmą.

ZOBACZ WIĘCEJ

INTERESARIUSZE

Naszą działalność prowadzimy odpowiedzialnie, chcemy się rozwijać w sposób systematyczny, innowacyjny i zrównoważony – to są nasze cele i obietnica dla naszych Partnerów społecznych i biznesowych. 

ZOBACZ WIĘCEJ

KLIENCI

Dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) wszyscy nasi Klienci zyskali możliwość szybkiego i łatwego zarządzania swoimi płatnościami za energię elektryczną bez konieczności wychodzenia z domu. Dla ich wygody wciąż pracujemy nad rozszerzeniem eBOKa o nowe funkcje. 

ZOBACZ WIĘCEJ

PRACOWNICY

Jesteśmy odpowiedzialni za naszych Pracowników, stąd szczególnie troszczymy się o Ich zdrowie i tworzenie bezpiecznych miejsc pracy. Zależy nam, aby pracujący dla nas ludzie rozwijali się z korzyścią dla siebie i dla całej Grupy. 

ZOBACZ WIĘCEJ

SPOŁECZEŃSTWO

Grupa Enea poprzez działania Fundacji Enea jest aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnych, wspierając projekty, które przyczyniają się do poprawy naszego otoczenia, jakości życia i wspierania lokalnych społeczności.

ZOBACZ WIĘCEJ

ŚRODOWISKO

Produkując i dystrybuując energię i ciepło, wpływamy każdego dnia na środowisko naturalne. Jesteśmy tego świadomi, dlatego wdrożyliśmy szereg rozwiązań i  technologii, pozwalających nam monitorować i ograniczać nasze środowiskowe oddziaływanie. 

ZOBACZ WIĘCEJ