You are here

List Prezesa Zarządu


G4-1

Szanowni Państwo,

cieszę się, że mogę przekazać Państwu ,,Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za rok 2016”.

Nasze czasy są pełne różnorodnych, ogólnoświatowych wyzwań, wśród których jest zrównoważony rozwój. Polski rząd na początku 2016 r. przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który stanowi zestaw rozwiązań stymulujących rozwój naszego kraju, pozwalający skutecznie wdrażać Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Opracowana przez nas Strategia Rozwoju Grupy Enea wpisuje się bezpośrednio w te dokumenty, a także w światowe trendy wyznaczane przez społeczność Narodów Zjednoczonych. Nasza Strategia odpowiada na założenia rządowego planu, wzmacniając innowacyjność i stopień rozwoju polskiej gospodarki. Dużo miejsca poświęciliśmy w niej zrównoważonemu rozwojowi – chcemy w ten sposób podkreślić, że społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w całą Grupę Enea i stanowi ważny element wszelkiej naszej aktywności biznesowej.

Nasza Grupa prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny, spełniając założenie zbieżne z rządowymi celami. Naszym zadaniem jest zapewnienie Klientom niezawodnego dostępu do energii elektrycznej. Udowadniamy to realizując kolejne inwestycje i stawiając na innowacyjność rozwiązań.

Priorytetową inwestycją jest budowa nowoczesnego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice, który jest gotowy w 98% i przeszedł pozytywnie pierwsze testy. Częścią naszej Grupy stał się Lubelski Węgiel Bogdanka. Natomiast w marcu bieżącego roku włączyliśmy do Enei Elektrownię Połaniec. Te inicjatywy pozwolą nam tworzyć oparty o własny surowiec, efektywny kosztowo i operacyjnie, obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice-Bogdanka-Połaniec, stanowiący ważny filar polskiej gospodarki energetycznej. Mocno angażujemy się również w rozwój i promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań na dużą skalę, stąd m.in. nasz udział w projekcie stworzenia systemu elektromobilności w naszym kraju.

Powyższe, jak i inne inicjatywy, podejmujemy, by spełniać wymagania i oczekiwania naszych obecnych i przyszłych Klientów. Już teraz odpowiadamy za dostawy prądu do ponad 2,5 mln Odbiorców, dlatego wiele uwagi poświęcamy doskonaleniu systemu dystrybucji, jak też unowocześnianiu obsługi Klienta. Zapewniamy przyjazną współpracę, oferując nasze zrozumienie oraz konstruując oferty w taki sposób, aby ułatwiały codzienne życie. Korzystamy przy tym z zaawansowanych technologicznie i nowoczesnych narzędzi obsługi. Jesteśmy dla Klienta w sposób, jaki oczekuje.

Naszą działalność prowadzimy z sukcesami dzięki naszym Pracownikom. Należymy do grupy największych pracodawców w Polsce, a to zobowiązuje. Zależy nam, aby każdy czuł się z nami bezpiecznie i mógł się rozwijać. Słuchamy Pracowników, doceniamy ich profesjonalizm i zaangażowanie, oraz dbamy o warunki w jakich pracują. Zachęcamy do korzystania z benefitów i projektów, które dla nich tworzymy. Wspieramy w podnoszeniu kwalifikacji i szkolimy w interesujących tematach.

Jestem pod wrażeniem naszych Pracowników, którzy wkładają ogromny wysiłek w pracę dla Grupy, a przy tym są ludźmi o dużej wrażliwości i tak chętnie angażują się w wolontariat pracowniczy: czy to dzieląc się fachową wiedzą, czy ofiarując pomoc innego rodzaju. Grono zadowolonych beneficjentów naszych inicjatyw wolontariackich wciąż się powiększa.

Grupa Enea jest aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnych, również poprzez działania Fundacji Enea. Cieszę się, że Fundacja Enea w 2016 r. rozdysponowała kwotę prawie 630 tys. zł wspierając projekty, które przyczyniły się do poprawy naszego otoczenia, jakości życia i wspierania lokalnych społeczności. Pomagamy potrzebującym, zapewniamy sportowe emocje, wspieramy liczne inicjatywy naukowe, aspirujemy do tytułu Mecenasa sztuki, wzruszamy i bawimy wspierając wydarzenia kulturalne. Chcemy w ten sposób wyrażać nasze poczucie dużej odpowiedzialności wobec otoczenia, z którego się wywodzimy i od którego zależymy.

Jesteśmy stabilnym, silnym koncernem surowcowo-energetycznym, ale to świadome podejście do naszej roli, jako dostawcy produktów i usług pierwszej potrzeby oraz świadomość wpływu naszych działań na otoczenie i rozwój gospodarczy kraju, czyni nas nowoczesną firmą. Naszą działalność prowadzimy odpowiedzialnie, chcemy się rozwijać w sposób systematyczny, innowacyjny i zrównoważony – to są nasze cele i obietnica dla naszych Partnerów społecznych i biznesowych.

 

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enei SA