You are here

Kalendarium 2016

STYCZEŃ

 • 30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enei powołała ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r. Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu Enei. Dotychczasowy p.o. Prezesa spółki, Wiesław Piosik został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Korporacyjnych w Zarządzie Enei SA.
 • W konkursie ,,Samorząd przyjazny energii” organizowanym przez Eneę Operator zwyciężyła gmina Kościan. Nagrodą był grant inwestycyjny o wartości 15 tys. zł do wykorzystania na działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
 • 15 stycznia Enea wprowadziła na rynek produkt dla Klientów indywidualnych - ENERGIA+ Fachowiec. Stała cena energii i pakiet korzyści zapewniony został we współpracy z Grupą PZU.

LUTY

 • Zakończyła się migracja danych prawie 2,5 mln Klientów do Systemu Kompleksowej Obsługi Klientów (SKOK). Ponadto uruchomione zostało elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) oraz eFaktura. Działania te zapewniają łatwiejsze rozliczenia i wyższą jakość obsługi Klienta.
 • Dwaj nowi członkowie Zarządu Enei: Piotr Adamczak – Wiceprezes ds. Handlowych oraz Mikołaj Franzkowiak – Wiceprezes ds. Finansowych 15 lutego objęli swoje stanowiska. Od tego momentu, Zarząd Enei pracuje w pełnym, czteroosobowym składzie.
 • Ośmiu Pracowników Grupy Enea zostało uhonorowanych odznakami „Za zasługi dla Energetyki”. Odznaka, przyznawana od 2001 r. zasłużonym pracownikom branży energetycznej, jest polskim, jednostopniowym odznaczeniem cywilnym nadawanym przez Ministra Gospodarki.
 • Enea Wytwarzanie podpisała z Gminą Kozienice umowę ramową o współpracy. To trzecie tego typu porozumienie między spółką a samorządem, które umożliwi wsparcie projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.
 • W ramach reorganizacji służb ruchu w Enei Operator połączono następujące Rejonowe Dyspozycje Ruchu: Inowrocław i Mogilno, Dębno i Sulęcin, Międzyzdroje i Gryfice oraz Krosno Odrzańskie i Żary. Przestronne pomieszczenia o nowych funkcjonalnościach zostały wyremontowane i doposażone w nowoczesny sprzęt, co poprawiło warunki pracy personelu.

MARZEC

 • Enea Operator 1 marca uruchomiła nową linię wysokiego napięcia relacji Pakość – Żnin. Linia ta zastąpiła starą, wyeksploatowaną linię 110 kV wybudowaną na początku lat 60. ubiegłego wieku. Dzięki inwestycji mieszkańcy powiatów inowrocławskiego i żnińskiego zyskali więcej energii elektrycznej o lepszych parametrach jakościowych i z pewną dostawą.
 • Eneę Logistyka po raz drugi wyróżniono certyfikatem ,,Rozważna Firma” w uznaniu za konsekwentne zmniejszanie ryzyka utraty należności od kontrahentów i prowadzenie biznesu zgodnie z Kanonem Dobrych Praktyk Rozważnych Firm.
 • Załączono nową linię wysokiego napięcia Dolna Odra – Chlebowo. Zwiększyła ona znacząco bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji szczecińskiej.
 • W Warszawie 21 marca odbyła się konferencja wynikowa Enei. Przedstawiciele Zarządu Enei i Lubelskiego Węgla „Bogdanka” zaprezentowali na niej najważniejsze priorytety Grupy na najbliższe miesiące.
 • Odbyła się pierwsza próba generalna na budowie Bloku 11, podczas której przeprowadzono udany test wodny kotła. Tym samym, jeden z najważniejszych etapów budowy nowego bloku energetycznego 1 075 MW w Kozienicach zakończył się sukcesem.

KWIECIEŃ

 • Do eBOK mają dostęp wszyscy Klienci Enei. To Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta działa wszędzie, gdzie dostępny jest Internet i umożliwia 2,5 mln Klientom m.in. sprawdzenie stanu faktur, opłacenie rachunków oraz składanie reklamacji i wysyłanie zapytań do spółki w każdej sprawie.
 • Enea Oświetlenie wybudowała w Mieścisku (pow. wągrowiecki) pierwszą instalację inteligentnego oświetlenia drogowego LED. Nowoczesny system steruje lampami na ścieżce pieszo-rowerowej tak, że światło podąża za przechodniem lub rowerzystą. Dzięki nowemu rozwiązaniu poprawi się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a gmina zaoszczędzi na opłatach za energię elektryczną.
 • Na początku kwietnia Enea Operator zaprezentowała się na targach edukacyjnych „Arena Zawodowców” w Poznaniu oraz „CV 2016. Szkoła – Praca – Kariera” w Bydgoszczy.
 • Enea Wytwarzanie była jednym z partnerów II Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – zarządzanie, efektywność, remonty” w Katowicach.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka 12 kwietnia przyjęło zmiany w Statucie spółki. Zmieniony dokument zintegrował cel działania LW Bogdanka ze strategią Grupy.
 • Bursztyn Polskiej Energetyki dla Enei. Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE w Gdańsku, 20 kwietnia odbyła się uroczysta gala wręczenia Bursztynów Polskiej Energetyki. Naszą spółkę wyróżniono za „uzupełnienie łańcucha wartości o aktywa węglowe, a tym samym zabezpieczenie dostaw surowca do kluczowej inwestycji w segmencie wytwarzania”.

MAJ

 • Enea gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Przemysłowego Energia21. Wydarzenie uznawane jest za jedną z najważniejszych konferencji energetycznych w Polsce. Prelegenci dyskutowali o przyszłości węgla, magazynowaniu energii, e-mobility, i-utility. Omawiali konsekwencje polityki klimatycznej, poszukiwali skutecznych strategii sprzedaży energii, jej dystrybucji, konstruowania innowacyjnych produktów i usług.
 • Zarząd Enei zatwierdził zmianę Kodeksu Grupy Enea. Został on uzupełniony o artykuł 15, który dotyczy funkcjonowania w ramach Grupy firm posiadających status spółki publicznej. Zmiana ta została wprowadzona w celu lepszej integracji LW Bogdanka z Eneą.
 • Enea Wytwarzanie oddała do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW. Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Lubno w gminie Lubiszyn (woj. lubuskie). Zakładana, roczna produkcja energii elektrycznej będzie kształtować się na poziomie ponad 30 tysięcy MWh. Tyle energii potrzebuje ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych.
 • Szczeciński oddział Enei Oświetlenie został odznaczony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego. Wyróżnienie przyznawane jest firmom szczególnie zasłużonym dla rozwoju przemysłu elektrotechnicznego.
 • Enea Oświetlenie organizatorem targów branżowych ,,Więcej światła” w Kołobrzegu. Była to piąta edycja imprezy poświęconej oświetleniu miast i gmin. Podczas targów spółka zaprezentowała nowości ze swojej oferty.
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył Enei Operator termin ważności koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Dotychczasowa obowiązywała do 1 lipca 2017 r. Obecna koncesja ważna jest do 1 lipca 2030 r.

CZERWIEC

 • 7 czerwca, podczas przygotowanej przez Ministerstwo Energii prezentacji „W drodze do elektromobilności”, Enea, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Energa, PGE oraz Tauron podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem.
 • Ruszył Portal Przyłączeniowy Enei Operator. Platforma jest elektronicznym, przyłączeniowym Biurem Obsługi Klienta, umożliwiającym Klientowi elektroniczne składanie wniosków, np. o określenie warunków przyłączenia czy uzyskanie informacji o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej.
 • Enea Operator, jako pierwszy Operator Systemu Dystrybucyjnego w kraju, wprowadziła system informowania Klientów o odwołaniu planowych wyłączeń prądu. Informację taką Klienci mogą uzyskać na stronie internetowej spółki, poprzez bezpłatny newsletter oraz na infolinii i pod numerem 991.
 • Enea Operator wprowadziła w swojej sieci innowacyjną technologię pozwalającą na automatyczne wykrywanie uszkodzeń (zwarć) i ograniczanie ich zasięgu do miejsca, w którym wystąpiły.

LIPIEC

 • 7 lipca formalna siedziba Enei Oświetlenie została przeniesiona do Szczecina, do budynku szczecińskiego oddziału tej spółki.
 • Enea wśród grona 17 największych polskich przedsiębiorstw, które 13 lipca powołało Polską Fundację Narodową, której zadaniem będzie promocja polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i za granicą.

SIERPIEŃ

 • Zakończyła się modernizacja zlokalizowanego w zachodniej Wielkopolsce Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Pniewy. Inwestycja zapewni duże rezerwy potrzebne dla rozwoju regionu oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne m.in. dla gmin: Pniewy, Kuślin, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie, Lwówek.

WRZESIEŃ

 • Ogłosiliśmy Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. Prezentacja odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Enea i Polski Holding Nieruchomości nawiązały współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do ponad 500 punktów poboru. Punkty te znajdują się na terenie nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Holdingu. Firmy zawarły umowę sprzedaży energii elektrycznej na okres ponad trzech lat. Oferta Enei została wybrana w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejsza cenowo.
 • Kopalnia LW Bogdanka została wyróżniona w konkursie Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2016. Nagrody zostały wręczone podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, który odbył się w dniach 22-23 września.

PAŹDZIERNIK

 • Enea Wytwarzanie podpisała z firmą Rafako kontrakt na wykonanie nowoczesnej instalacji odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice. Celem inwestycji jest zapewnienie ponad pięciokrotnego ograniczenia emisji tlenków azotu. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2018 r.
 • LW Bogdanka otrzymała nagrodę główną w kategorii „Przemysł” w ramach VI edycji „Innowatorów Wprost” – konkursu dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Laureaci „Innowatorów” są wyłaniani na bazie autorskiego badania Innovation Research, które weryfikuje nakłady na badania, rozwój i inwestycje w innowacje oraz ich praktyczne zastosowanie w biznesie.
 • Enea Operator ukończyła gruntowną modernizację i oficjalnie otworzyła Główny Punkt Zasilający w Pniewach. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne m.in. w gminach: Pniewy, Kuślin, Kwilcz i Lwówek.
 • LW Bogdanka otrzymała Nagrodę Główną oraz Nagrodę Ministra Rozwoju w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Raporty Społeczne” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nagrodzony został Raport Zintegrowany 2015 Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka SA.
 • Bogdanka otrzymała tytuł „Lidera bezpieczeństwa w przemyśle” podczas Międzynarodowej Konferencji „Risk Engineering Days”. Wyróżnienie to jest przyznawane corocznie przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce, w uznaniu dokonań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle.
 • W Enei Pomiary został wdrożony system WATTO, ułatwiający zarządzanie pracą inkasentów i monterów. Działaniem nowej aplikacji objętych jest ok. 550 Pracowników terenowych. System pozwala na poprawę efektywności kosztowej o ponad 10%.
 • 17 października Enea Operator otworzyła Centralną Dyspozycję Mocy (CDM) w Poznaniu. Do nowej siedziby przeniesiona została Oddziałowa Dyspozycja Stacji i Regionalna Dyspozycja Mocy Oddziału Dystrybucji Poznań, które tworzą razem zaawansowany technologicznie CDM.

LISTOPAD

 • Enea wygrała przetarg i podpisała umowę zbiorowego zakupu ponad 262 GWh energii elektrycznej przez 61 podmiotów z Poznania i okolic. Przetarg obejmował łącznie prawie 4 tys. punktów poboru energii, a jego wartość to przeszło 67,6 mln zł.
 • Enea wprowadziła dla Klientów nową ofertę - Energia+ Fotowoltaika. Obejmuje ona kompleksową obsługę Klienta wraz z audytem i doborem optymalnej instalacji fotowoltaicznej.
 • W czasie konferencji Oracle Digital Day 2016 zostały rozdane nagrody uznania dla klientów Oracle Polska. Nagrodę w kategorii „Najlepszy projekt cyfrowy” otrzymała Enea Centrum. To potwierdzenie bardzo dobrych wyników wprowadzenia zarządzania procesowego, cyfryzacji dokumentów i integracji systemów w Grupie Enea.
 • W Inowrocławiu, Stargardzie, Szamotułach i Żarach zostały otwarte zmodernizowane Biura Obsługi Klienta. Nowoczesne placówki oferują komfortowe warunki i sprawną obsługę.
 • Eneę Wytwarzanie uhonorowano specjalnym medalem „Pro Masovia” przyznawanym przez marszałka województwa mazowieckiego za zasługi dla ochrony zdrowia. Spółka od wielu lat wspiera m.in. kozienicką placówkę zdrowia.

GRUDZIEŃ

 • Ruszył program lojalnościowy Strefa Zakupów dla Klientów indywidualnych Enei. To pierwszy tego typu program obejmujący również Pracowników Grupy, którzy są Klientami Enei i posiadają taryfę pracowniczą.
 • Enea Wytwarzanie podpisała z firmą GE Power Polska kontrakt na wykonanie modernizacji turbin bloków nr 9 i 10 o mocy 560 MW w Elektrowni Kozienice. Wartość kontraktu to 65,5 mln zł netto. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2018 r.
 • Enea i Energa zawarły umowę inwestycyjną, której celem jest wspólne przygotowanie, budowa i eksploatacja nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy około 1 000 MWe brutto w Ostrołęce. Firmy przewidują, że budowa Elektrowni Ostrołęka potrwa ok. 5 lat.
 • Enea Operator pierwszy raz w swojej historii jednocześnie uruchomiła aż cztery całkowicie przebudowane Główne Punkty Zasilające (GPZ). Łączna wartość zmodernizowanych obiektów – Załom, Niemierzyn, Tanowska i Stargard Wschód – to ponad 32 mln zł. Wszystkie stacje zlokalizowane są w województwie zachodniopomorskim.
 • Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Inwestycja wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Enea. Przejęcie Elektrowni Połaniec umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju.
 • Od 2 grudnia Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk” ma nowego właściciela. Enea koncentrując się na podstawowej działalności Grupy zawarła we wrześniu umowę sprzedaży udziałów inowrocławskiego szpitala, która przewiduje utrzymanie profilu działalności obiektu przez 24 miesiące.
 • 28 grudnia Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do 2020 r.. Wartość projektów to ponad 67 mln zł. Pozyskane środki w wysokości prawie 37 mln zł przeznaczone zostaną na rozwój sieci dystrybucyjnej, zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, m.in. dla wytwórców OZE oraz Prosumentów, a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego.