You are here

OZE

W naszych procesach produkcyjnych wykorzystujemy odnawialne źródła energii (OZE). Do Grupy Enea należy 21 elektrowni wodnych, 3 elektrownie wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna, a także 2 biogazownie w Gorzesławiu i Liszkowie. Dodatkowo w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujemy biomasę jako paliwo do produkcji energii.

Przekazana do eksploatacji farma wiatrowa Baczyna składa się z 6 siłowni o łącznej mocy 14,1 MW

Zobacz, film o oddanej do użytku nowej farmie wiatrowej Baczyna, w której budowę zaangażowana była Enea Serwis, a energia elektryczna wyprodukowana przez farmę trafia do sieci dystrybucyjnej Enei Operator.

  • Moce OZE w GK Enea: 212,8 MW, w tym:
    • 134,3 MW w Segmencie OZE
    • 78,5 MW w Segmencie Ciepło
  • Ilość energii wytworzonej z OZE w Enei Wytwarzanie: 302 730,330 MWh
  • Ilość energii wytworzonej z kogeneracji w Enei Wytwarzanie: 551 093,589 MWh

Wytwarzanie przez Grupę Enea energii elektrycznej (netto) z odnawialnych źródeł energii [GWh] *

 

2015

2016

 

Współspalanie biomasy

 

255

0

 
 

Zmiana [%]

-46,40%

-100%

 

Spalanie biomasy

 

309

256

 
 

Zmiana [%]

5,10%

-17,20%

 

Elektrownie wodne

 

109

113

 
 

Zmiana [%]

-3,50%

3,70%

 

Farmy wiatrowe

 

162

160

 
 

Zmiana [%]

14,90%

-1,20%

 

Biogazownie

 

14

10,00%

 
 

Zmiana [%]

55,60%

-28,60%

 

Nasze inwestycje w obszarze OZE

Dotychczasowe i planowane nakłady inwestycyjne Enei w odnawialne źródła energii

 

2014

2015

2016

2017

Nakłady inwestycyjne w OZE

13,1 mln zł

94,3 mln zł

6,14 mln zł

7,16 mln zł

 

Inwestycje kluczowe obszarze OZE w 2016 r.:

  • FW Bardy II (9-10 MW) - postawienie 3 turbin o mocy 3 MW każda i przyłączenie do istniejącej Farmy Wiatrowej Bardy-Dygowo 50 MW (woj. zachodniopomorskie). Planowana moc łączna 59-60 MW.
  • FW Baczyna 15 MW - budowa zespołu 6 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda w miejscowości Lubno w powiecie gorzowskim.

Planowane nakłady inwestycyjne Segmentu OZE na 2017 r., w tym:

a) inwestycje rozwojowe:

1. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 1MW w Jastrowie, pod warunkiem wygrania aukcji organizowanej przez URE.

b) inwestycje odtworzeniowe:

1. Modernizacja układów wprowadzenia mocy, rozdzielni i systemu AKPiA elektrowni (EW Tryszczyn) - modernizacja układów wzbudzenia, modernizacja klasycznej rozdzielni z izolacją powietrzną na rozdzielnię kompaktową z izolacją gazową, budowa systemu zdalnego sterowania i kontroli całej elektrowni.

2. Optymalizacja produkcji (FW Bardy) - montaż grzebieni i klap na łopatach turbin w celu zwiększenia efektywności aerodynamicznej łopat oraz uaktualnienie oprogramowania sterowników turbin w celu optymalizacji parametrów roboczych turbiny. Celem projektu jest podniesienie produktywności farmy o 1,9%.

3. Automatyzacja zespołu elektrowni – automatyzacja polegająca na instalacji centralnego systemu SCADA Segmentu OZE w celu zoptymalizowanego zarządzania / sterowania pracą obiektów wytwórczych.