You are here

Nagrody

Perła Polskiej Gospodarki

W październiku 2016 r. Enea została wyróżniona certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i otrzymała tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie. Byliśmy dumni, że w laudacji doceniono nas za ,,konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.”

Enea Orłem Wprost

W czerwcu 2016 r. zostaliśmy laureatem konkursu ,,Orły Wprost” w kategorii ,,Firma z największym średnim zyskiem netto w latach 2012-2014”.

Jesteśmy rozważni

Enea Logistyka otrzymała Certyfikat ,,Rozważna Firma” przyznawany za podejmowanie konkretnych działań związanych z zarządzaniem należnościami oraz prowadzenie biznesu zgodnie z normami opisanymi w Kanonie Dobrych Praktyk Rozważnych Firm.

Docenieni przez branżę

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w 2016 r. odznaczyło szczeciński oddział Enei Oświetlenie medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego. Wyróżnienie przyznawane jest firmom szczególnie zasłużonym dla rozwoju przemysłu elektrotechnicznego. To także wyraz podziękowania za wieloletnią współpracę spółki z organizacją.

Firma przyjazna Klientom

W 2016 r. otrzymaliśmy po raz trzeci Godło Firma Przyjazna Klientowi. Podstawą przyznanego nam wyróżnienia jest badanie na grupie blisko 900 Klientów Enei, w którym oceniane są następujące tematy: prawdopodobieństwo polecenia naszej firmy, łatwość kontaktu z nami oraz ogólnego zadowolenia Klientów ze współpracy z Eneą.

Sprawdzony sprzedawca energii

Uzyskaliśmy ponownie tytuł Certyfikowanego Sprzedawcy Energii Towarzystwa Obrotu Energią, który potwierdza stosowanie przez nas „Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej”. Jesteśmy jedną z siedmiu firm w Polsce, którym przyznano ten tytuł spośród 400 firm z koncesją na obrót energią elektryczną.

Bursztyn Polskiej Energetyki

Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE w Gdańsku, naszą spółkę wyróżniono za „uzupełnienie łańcucha wartości o aktywa węglowe, a tym samym zabezpieczenie dostaw surowca do kluczowej inwestycji w segmencie wytwarzania”.

Najlepszy projekt cyfrowy

Oracle Polska wyróżniła Eneę Centrum nagrodą w kategorii „Najlepszy projekt cyfrowy”. To potwierdzenie bardzo dobrych wyników wprowadzenia zarządzania procesowego, cyfryzacji dokumentów i integracji systemów w Grupie Enea.

Bezpieczna Bogdanka

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA otrzymała tytuł „Lidera bezpieczeństwa w przemyśle” podczas Międzynarodowej Konferencji „Risk Engineering Days”. Wyróżnienie to jest przyznawane corocznie przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w uznaniu dokonań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle.

Raport Bogdanki najlepszy

LW Bogdanka otrzymała Nagrodę Główną oraz Nagrodę Ministra Rozwoju w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Raporty Społeczne” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nagrodzony został Raport Zintegrowany 2015 Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka SA.

Innowacyjna Bogdanka

LW Bogdanka otrzymała nagrodę główną w kategorii „Przemysł” w ramach VI edycji „Innowatorów Wprost” – konkursu dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Laureaci „Innowatorów” są wyłaniani na bazie autorskiego badania Innovation Research, które weryfikuje nakłady na badania, rozwój i inwestycje w innowacje oraz ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

Bogdanka najlepszym pracodawcą na wschodzie Polski

Kopalnia LW Bogdanka została wyróżniona w konkursie Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2016.