Wyniki finansowe

G4-9

Omawiany 2016 r. zakończyliśmy dobrymi wynikami operacyjnymi odnotowując wzrosty w prawie wszystkich obszarach działalności.

W porównaniu z 2015 r.:

  • Wytwarzanie energii elektrycznej [GWh] wzrosło o 3,2 % (w tym ze źródeł konwencjonalnych wzrost o 6%, a z odnawialnych źródeł energii spadek o 36,5%)
  • Wytwarzanie ciepła brutto [TJ] wzrosło o 1,6%
  • Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym [GWh] wzrosła o 4,5%
  • Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym [GWh] wzrosła o 5,6%

 

FINANSE 2016

  • 11.256 mln zł – przychodów ze sprzedaży netto
  • 2.328 mln zł – EBITDA
  • 849 mln zł – zysku netto
  • 1,9 - wartość wskaźnika dług netto/EBITDA

  

Szczegółowe wyniki finansowe za 2016 r. - przejdź do raportu rocznego