You are here

Energia

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Energia”

G4-EN3

Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2016 r. (MWh)*

Nazwa spółki

MWh

Enea SA

2054,22

Enea Wytwarzanie

1 167 478

MEC Piła

4 361,90

PEC Oborniki

671,43

MPEC Białystok*

5158,7

Enea Operator

 potrzeby własne spółki: 39 794 MWh
 straty w sieci spółki: 1 322 306 MWh

Enea Centrum**

0,545356

Enea Trading ***

brak danych

Enea Serwis

591,59

Enea Logistyka****

525,89

Enea Oświetlenie

194,233 MWh  (w tym 21,041 MWh z własnej instalacji fotowoltaicznej)

Enea Pomiary

162,3

PEC Zachód

70,9

* Znacznie niższe zużycie energii elektrycznej do celów produkcji energii cieplnej w stosunku do 2015 roku jest związane ze spadkiem produkcji ciepła w 2016 roku o około 83 %.
**W tabeli została uwzględniona tylko część zużycia energii elektrycznej. Pozostała ilość ujęta jest w czynszach najmu.
***Wszystkie pomieszczenie biurowe, z których korzysta Enea Trading są przez spółkę wynajmowane (od Enei SA, Enei Wytwarzanie Sp. z o. o. oraz Enei Serwis Sp. z o. o.). Dlatego wszystkie koszty eksploatacyjne ujęte są jako opłata o stałej wysokości w kwocie płaconego miesięcznie czynszu. W związku z tym, nie można jasno określić zużycia wody lub też energii elektrycznej dla spółki.
****W niektórych lokalizacjach brak jest opomiarowania i koszt zużycia energii elektrycznej wliczony jest do czynszu.

Jak podnieśliśmy naszą efektywność energetyczną w 2016 r.?

  1. W roku 2016 przeprowadziliśmy prace modernizacyjne naszej infrastruktury ciepłowniczej w Białymstoku, które w efekcie prowadzą do obniżenia zużycia energii. Wymieniliśmy części odcinków sieci kanałowej na sieci w technologii preizolowanej, co przyczynia się do większej pewności zasilania odbiorców i związane jest ze zmniejszeniem strat na przesyle ciepła. Zmodernizowaliśmy również układy pompowe w węzłach cieplnych, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
  2. W związku z zabudową instalacji odazotowania spalin na blokach 200 MW nr 4 i 5 w Świerżach Górnych zrealizowaliśmy przedsięwzięcie polegające na wymianie wentylatorów spalin na kotle nr 4 i 5 wraz z napędem oraz zastosowaliśmy bardziej ekonomiczny sposób regulacji ich wydajności. Zabudowa nowych wentylatorów spalin wraz z wymianą napędu oraz regulacja prędkości obrotowej silnika napędzającego wentylator za pomocą falownika, pozwala na zaoszczędzenie ilości energii pobieranej przez silnik. Przyczynia się to do zmniejszenia potrzeb własnych bloków nr 4 i 5.
  3. Enea Oświetlenie unowocześniła oświetlenie drogowe na terenie miast i gmin: Obrzycko, Mieścisko, Wolsztyn, Choszczno, Przelewice, Dobiegniew, Barlinek, Międzyrzecz (wymiana starych, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, na oprawy nowe, energooszczędne).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest nowym obowiązkiem dla dużych przedsiębiorstw, wynikającym z Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Jest to procedura, mająca na celu dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzenie obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W przypadku Enei Wytwarzanie audytem objęte są wszystkie lokalizacje spółki. Audyt rozpoczęliśmy w 2017 r., jego wyniki zaprezentujemy w kolejnym raporcie.