Działania społeczne

Od lat działamy również wspierając akcje charytatywne. Mamy oczy i serca szeroko otwarte na problemy ludzi żyjących w naszym najbliższym otoczeniu, stąd z chęcią bierzemy udział w zbiórkach, konkursach czy pomagamy przy wydarzeniach przygotowywanych przez organizacje lokalne.

Poznaj kilka naszych inicjatyw:

 • Zbiórka słodyczy, odzieży i zabawek dla Domu Dziecka w Szamotułach
 • Zbiórka rzeczy codziennego użytku dla 30 podopiecznych Domu Samotnej Matki w Poznaniu
 • Zbieranie plastikowych nakrętek dla dziecka chorego na porażenie mózgowe
 • Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Ubogich ,,Nadzieja” z Gniezna
 • ,,Tornister pełen uśmiechu” - akcja organizowana wspólnie z Caritasem. 

        Pracownicy Enei zbierali artykuły szkolne dla podopiecznych Caritas w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie

 • Paczka Wielkiej Mocy na Wielkanoc - zbiórka słodyczy i zabawek dla ponad 260 dzieci z placówek szkolno-wychowawczych na terenie działania Grupy Enea. W okresie Wielkanocnym Pracownicy odwiedzali dzieci w Szamotułach, Kiekrzu, Zielonej Górze, Dębnie, Policach, Więcborku, Pile i w Poznaniu

Paczka Wielkiej Mocy na Wielkanoc 2017

 • Współpraca z Policją przy Akademii Bezpiecznego Przedszkolaka
 • „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj” - akcja Enei Operator, której partnerami są zachodniopomorska Policja, wielkopolska Straż Pożarna oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Enea Wytwarzanie zorganizowała charytatywny kiermasz - wychowankowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie zaprezentowali i sprzedawali własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne w siedzibie spółki
 • Udział Pracowników Enei w zbiórce ,,Szlachetna Paczka”
 • Zbiórki nakrętek w centrali i oddziałach firmy, a także używanej odzieży w ramach akcji ,,Ciuch w ruch” na rzecz Fundacji Anny Dymnej
 • Poznań Business Run – charytatywne wydarzenie gromadzące tłumy fanów sportu, którzy pomagają poprzez swój występ w biegu. Enea umożliwiła start 13 drużynom. Wszystkie środki z imprezy przeznaczono na podopiecznych Stowarzyszenia Jaśka Meli Poza Horyzonty

Drużyny Enei podczas Poznań Business Run 2016 

 • Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Enei Wytwarzanie

Ochrona rybołowa

Rybołów jest jednym z najbardziej zagrożonych ptaków szponiastych w Polsce. Według szacunków mieszka u nas jeszcze tylko 30 par. W 2016 r. Enea Operator zawarła porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, aby wspólnie podjąć działania na rzecz skutecznej ochrony rybołowa. Ponieważ w środowisku naturalnym ptaki te lubią budować gniazda na słupach energetycznych, zbudowaliśmy im na słupach wysokiego napięcia sześć platform gniazdowych.

Ochrona bociana białego

W północno-zachodniej Polsce, czyli na obszarze działania Enei Operator, znajduje się ponad 3,3 tys. gniazd bocianich założonych na słupach energetycznych. Prawie 3,1 tys. z nich zostały w ciągu ostatnich 30 lat wyniesione na specjalne platformy. Sprzyja to zarówno bezpieczeństwu ludzi, jak i bocianów. Ptaki upodobały sobie budowę gniazd na słupach energetycznych głównie z dwóch powodów: taka lokalizacja powoduje, że dla potencjalnych intruzów dostęp do gniazda jest utrudniony, a ponadto młode ptaki przy nauce latania mają ułatwiony wylot. Bociany co roku zasiedlają te same gniazda, a młode pary budują nowe. Po kilku latach takie rozbudowywane gniazdo może ważyć nawet tonę. Gdyby takie gniazdo spadło - skutki tego mogłyby być dotkliwe dla infrastruktury elektroenergetycznej oraz dla Klientów. Z kolei zawilgocone gałązki wystające z gniazda mogą dotykać przewodów i powodować zwarcia, a nawet spalenie gniazda – to zagrożenie dla życia bocianów. Enea Operator przy modernizacjach elementów swojej infrastruktury sieciowej stara się stosować rozwiązania, minimalizujące zagrożenia porażeniem ptactwa prądem, m.in. dodatkowe izolacje na liniach i stacjach elektroenergetycznych. Ponadto Enea Operator tworząc standardy budowy i modernizacji linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia zawarła w nich liczne zalecenia dotyczące ochrony ptaków rekomendowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.