Społeczeństwo

Enea zapewnia Klientom produkty i usługi, które są podstawowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Mają one ścisły związek z jakością życia odbiorców. Jako spółka użyteczności publicznej, mamy szczególny obowiązek wobec społeczeństwa – być niezawodnym. Dbamy o optymalną eksploatację, systematyczną konserwację i remonty naszej infrastruktury, ale przede wszystkim rozwijamy się aby dostarczać nowoczesny i przyjazny produkt.

Produkujemy i dostarczamy energię elektryczną, ciepło, oświetlamy miasta i gminy, ale naszą ambicją jest również rola aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika życia społecznego. Od wielu lat jesteśmy związani z północno-zachodnią Polską, w tym regionie działa większość naszych spółek i to tu najbardziej angażujemy się w relacje ze społecznością lokalną. Wspieramy również projekty, z których korzystają mieszkańcy całego kraju. Przez działania Fundacji Enea, aktywność wolontariacką naszych Pracowników i realizowanie własnych pomysłów bierzemy udział w szeregu inicjatyw, spełniających ważne społecznie cele.

Zasady współpracy ze społecznościami

Każda działalność w naszej Grupie jest transparentna i ujęta w odpowiednie procedury i zasady. Dzięki temu również w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym jesteśmy efektywni. Nasze działania w tym zakresie regulują następujące dokumenty:

 • Zasady prowadzenia działań sponsoringowych w spółkach Grupy Kapitałowej Enea
 • Regulamin Pionu Zarządczego Komunikacji w Grupie Enea
 • Statut Fundacji Enea
 • Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie Enea
 • Zasady postępowania z wnioskami o wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Enea SA
 • Zasady pozycjonowania i komunikacji marki Enea
 • Strategia Komunikacji Grupy Enea
 • Zasady komunikacji z mediami w Grupie Enea
 • Zasady Komunikacji Kryzysowej w Grupie Enea
 • Polityka Compliance Grupy Enea
 • Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea

Zastosowanie znajdują także nasze fundamentalne regulacje, czyli Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Enea oraz Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej Enea.

Fundacja Enea

Zależało nam aby nasza działalność społeczna była prowadzona w sposób przemyślany, profesjonalnie i na jasno określonych zasadach. Dlatego w 2014 r. powołaliśmy Fundację Enea, która działając zgodnie z ustawą z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz własnym statutem, realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność
 • wspieranie projektów i programów zgodnych z celami Fundacji prowadzonych przez: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej, podmioty lecznicze oraz inne organizacje niegospodarcze, działające na rzecz dobra publicznego
 • prowadzenie działań i kampanii promocyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji
 • wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji
 • pomaganie osobom fizycznym jako bezpośrednim beneficjentom

Celem naszej Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności ujętej w siedemnastu określonych w Statucie zakresach. Można je podzielić na główne obszary, które uznaliśmy, że wymagają naszego wsparcia i uwagi:

Fundacja

W 2016 r. trzy spółki Grupy: Enea SA, Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. na podstawie umów darowizn przekazały Fundacji Enea środki finansowe w łącznej kwocie: 675 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań statutowych oraz obsługę administracyjno-kadrową. Natomiast spółka Enea Logistyka Sp. z o.o. przekazała w formie darowizny materiały elektrotechniczne o łącznej wartości 966,61 zł.

W 2016 r. Fundacja Enea, zawierając 51 umów, udzieliła wsparcia w wysokości 628 670,43 zł. W minionym roku szczególnie skupiliśmy się na działalności na rzecz edukacji i nauki (37% podpisanych umów darowizny), promowaniu zdrowia i aktywnego trybu życia (27% podpisanych umów darowizny), działaniach wspierających rozwój kultury i sztuki (22% podpisanych umów darowizny) oraz podejmowaliśmy inicjatywy wspomagające rozwój społeczności lokalnych.
Do naszych beneficjentów należały podmioty działające na rzecz dobra społecznego, a także Pracownicy Enei, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Fundacja Enea to jedyny podmiot w Grupie Enea udzielający wsparcia na cele społeczne.

Więcej sportu w szkole

W 2016 r. rozwijaliśmy program ,,ENEA Akademia Sportu” przygotowany dla dzieci i młodzieży z czterech województw zaliczanych do terenu dystrybucyjnego Grupy Enea. W jego ramach:

 • 73 szkoły z woj. wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego były objęte działaniami Akademii
 • 3 100 dzieci skorzystało z zajęć sportowych (pozalekcyjnych lub realizowanych na terenie partnerskich klubów sportowych)

Częścią projektu „Enea Akademii Sportu” jest „Enea Liga Mini Piłki Siatkowej”, której zadaniem jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W jej ramach odbyło się :

 • 8 turniejów eliminacyjnych
 • 1 turniej finałowy "Enea Mini Cup"

Na każdym turnieju rozegrano ok. 570 spotkań "dwójek" i 320 spotkań "trójek" i "czwórek”.

Początkowo turnieje w projekcie miały charakter głównie zabawy. Liga to zmieniła. Zawody objęły kilka punktowanych rund. Wprowadzona została klasyfikacja w każdej kategorii wiekowej. Dzięki temu, oprócz zabawy, pojawił się element dobrej, sportowej rywalizacji. „Enea Liga Mini Piłki Siatkowej” składała się z ośmiu kolejek. W każdej z rund, na parkiecie poznańskiej hali Arena rywalizowali uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych, z klas IV-VI. Celem akcji było stworzenie piramidy szkoleniowej, która pozwoli kształcić dzieci i młodzież na wszystkich szczeblach i systematycznie wprowadzać najbardziej utalentowanych zawodników do drużyn seniorskich.

W projekcie od września 2016 r. brało udział:

 • 30 szkół podstawowych miasta Poznania
 • 1 000 uczestników projektu w kategoriach siatkarskich "dwójek", "trójek" i "czwórek"
 • 148 zespołów "dwójek"
 • 78 zespołów "trójek"
 • 42 zespoły "czwórek"

25 maja 2017 r. odbył się Wielki Finał Enea Mini Cup 2017 – zobacz, jak przebiegał.

Więcej o projekcie na profilu ENEA Akademia Sportu na portalu społecznościowym.

Wsparcie systemu ratowniczego w Enei

W maju 2016 r. Fundacja Enea wsparła projekt mający na celu przeszkolenie Pracowników Enei w zakresie pełnego wykorzystania sprzętu ratowniczego,w tym korzystania z półautomatycznych defibrylatorów (AED), w które zostały wyposażone wszystkie budynki w Grupie Enea. Szkolenia realizowały zespoły wolontariuszy - ratowników. Przeszkolono 47 Pracowników z naszych lokalizacji w Zielonej Górze, Gorzowie, Bydgoszczy i Szczecinie.

Sponsoring

Jak co roku Grupa Enea angażuje się w życie społeczne jako sponsor i patron licznych wydarzeń. Prowadząc projekty sponsoringowe budujemy rozpoznawalność naszej marki, zdobywamy uznanie naszych Klientów jako inicjator i aktywny uczestnik inicjatyw ważnych dla lokalnych społeczności, a zdobywając zaufanie, także potencjalnych Klientów, wspieramy realizację celów biznesowych Grupy.

W 2016 r. Enea SA zrealizowała 27 projektów sponsoringowych w ponad 600 miejscowościach Polski. W wydarzeniach przez nas wspieranych wzięło udział 4, 5 mln bezpośrednich uczestników.

Oto nasze główne projekty sponsoringowe:

Sponsoring SPORTU

 • Enea Challenge Poznań, cykl zawodów Enea Tri Tour, Herbalife Ironman 70.3 Gdynia -Jesteśmy najaktywniejszym w Polsce sponsorem triathlonu – dynamicznie rozwijającej się dyscypliny, która z roku na rok zyskuje coraz więszą popularność, zapewniając bezpośrednie dotarcie zarówno do zawodników, jak i kibiców tego sportu.

Enea Challenge - Bieg Nocny 2016

 • Polski Cukier Muszynianka Enea - Jesteśmy sponsorem tytularnym siatkarskiej drużyny kobiet występującej w Orlen Lidze, wspieranej na żywo przez ponad 24 000 kibiców.
 • Stelmet Zielona Góra -Wspieraliśmy w randze sponsora głównego, najlepszą męską drużynę koszykarską w Polsce. Klub występował również w rozgrywkach europejskich.
 • Enea AZS Poznań - Projekt obejmował wsparcie sekcji dziecięcej, młodzieżowej, a także drużyny seniorskiej koszykarek AZS Poznań.

Sponsoring KULTURY

 • Enea Mecenasem Teatr Wielkiego w Poznaniu - Jesteśmy Mecensem jednego z najważniejszych teatrów w Poznaniu, gdzie przedstawienia w 2016 r. obejrzało 140 000 widzów.

Enea we wrześniu 2016 r. ogłosiła objęcie dalszym mecenatem Teatru Wielkiego w Poznaniu na sezon artystyczny 2016/2017 po uroczystej premierze opery „Macbeth” Giuseppe Verdiego na podstawie tragedii Szekspira.

 • Enter Enea Festiwal - Zaangażowaliśmy się w sponsoring festiwalu popularyzującego najwyższej jakości muzykę jazzową, którego Dyrektorem Artystycznym jest Leszek Możdżer.
 • Enea Spring Break - To największy festiwal dla debiutujących artystów z kraju i Europy, na którym możliwość wystąpienia miało ponad 100 artystów.
 • Międzynarodowy Konurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego - W konkursie wzięło udział 40 skrzypków z 20 krajów, a koncertów wysłuchało na żywo ponad 10 000 gości.
 • Plenerowewidowisko historyczne ,,Orzeł i Krzyż" - To największe historyczne widowisko plenerowe w Polsce, które zgromadziło w 2016 r. 13 000 widzów.

Widowisko historyczne „Orzeł i Krzyż” – od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poprzez początki państwa polskiego.

 • Wydarzenia w ramach obchodów Chrztu Polski

Projekty CSR wzmacniające relacje z otoczeniem

 • Enea Akademia Sportu
 • KS Basket Piła
 • Dragons Pniewy
 • Giganci Siatkówki
 • Piknik Lotniczy w Mirosławcu i Poznaniu

Pokaz precyzyjnego lotu w formacji w wykonaniu Zespołu Akrobatycznego „Orlik”

 • Projekt ,,Energia+Iskrzące emocje" - iluminacje i wydarzenia organizowane na lodowiskach w miastach całej Polski
 • Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
 • ,,Polskie Kręgi Sztuki w Chinach" - wsparcie promocji polskiej kultury