Członkostwo w organizacjach

G4-16

Spółki Grupy Enea należą do następujących organizacji:

 • EDSO for Smart Grids
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
 • Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej
 • Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Związek Pracodawców Ciepłownictwa