You are here

Edukacja

Enea ekspertem

Bardzo chętnie dzielimy się wiedzą korzystając z tego, że pracuje dla nas wielu najlepszych w swojej profesji fachowców. Organizujemy oraz bierzemy udział w konferencjach i innych spotkaniach branżowych:

 • Byliśmy gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Przemysłowego Energia21, który w 2016 r. odbył się w Poznaniu w dniach 10-11 maja. Wydarzenie uznawane jest za jedną z najważniejszych konferencji energetycznych w Polsce. Uczestnicy podczas paneli poruszali problemy, przed którymi codziennie staje cała branża. Prelegenci dyskutowali o przyszłości węgla, magazynowaniu energii, e-mobility, i-utility. Zajmowano się także polityką klimatyczną i strategami konstruowania innowacyjnych produktów i usług.
 • Kongres Energia21 odbywał się w ramach Energy Future Week i równolegle trwających targów branży energetycznej – Green Power i Expo Power. Nasza firma po raz kolejny zaprezentowała się w jednym z pawilonów Targów Poznańskich.
 • Byliśmy współorganizatorem konkursu „Przyszłość z energią, energia z przyszłością”, który towarzyszył Kongresowi Energi@21. Projekt dwojga studentów Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania to innowacyjny sposób produkcji energii z wodoru i biogazu w nowoczesnej mleczarni.
 • Do rywalizacji stanęło 39 uczestników. Studenci z różnych uczelni z całego kraju przedstawili prace naukowe według własnego pomysłu. Przy ocenie prac liczyły się użyteczność zaproponowanych rozwiązań, a także innowacyjność, kreatywność oraz możliwie najszybszy czas wdrożenia. W rezultacie, kapituła konkursowa przyznała pierwszą i drugą nagrodę oraz trzy wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.
 • Podczas Targów „Więcej Światła” organizowanych w Kołobrzegu w czerwcu 2016 r. przeprowadziliśmy prezentację na temat pełnej usługi kompleksowej. W ramach tego panelu edukowaliśmy przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych w kontekście aktualnych i nowych rozwiązań energetycznych wprowadzanych na rynek.
 • Nowoczesne technologie węglowe były tematem pierwszego spotkania zorganizowanego w ramach Dni Technicznych Enei Wytwarzanie. Na początku maja w Warszawie eksperci związani z energetyką oraz przedstawiciele firm z branży rozmawiali na temat zgazowywania i upłynniania węgla.
 • We wrześniowym Forum Ekonomicznym w Krynicy, którego partnerem była Enea, wzięło udział ponad 3 tys. uczestników z ponad 50 krajów. Forum towarzyszyło przeszło 180 paneli dyskusyjnych, wykładów i debat. Wśród gości specjalnych byli polscy i europejscy politycy, urzędnicy oraz przedsiębiorcy i ekonomiści. Na Forum Enea i Polski Holding Nieruchomości nawiązały współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przez Eneę do ponad 500 punktów poboru znajdujących się na terenie nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości na okres ponad 3 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. Dzięki nawiązanej współpracy Polski Holding Nieruchomości zaoszczędzi na kupowanej energii elektrycznej a Enea zyska dużego i stabilnego Odbiorcę.
 • Eco Energy Summit organizowany w październiku w Rzeszowie to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych z udziałem liderów opinii, przedstawicieli administracji centralnej i samorządów, a także szerokiego grona specjalistów oraz kadry kierowniczej najbardziej znaczących firm sektora energetycznego. Kongres odbywał się pod hasłem „Bezpieczeństwo przede wszystkim - Polska energetyka na etapie transformacji”, co było okazją nie tylko do dyskusji o teraźniejszości czyli aktualnych problemach, ale przede wszystkim o przyszłości i czekających branżę ważnych i koniecznych zmianach.
 • W Poznaniu 16 kwietnia 2016 r. odbył się III Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego skierowany do studentów i absolwentów do 27 roku życia. Na dzień przed Galą Finałową Konkursu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego pod tytułem „Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech”.
 • Już po raz trzeci Enea była partnerem warszawskiej Akademii Energii i Forum Nowej Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi. To coroczny projekt edukacyjny skierowany do osób wiążących przyszłość z branżą energetyczną. Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy między doświadczonymi praktykami z branży energetycznej a osobami u progu kariery w tym sektorze. Przedstawiciel Enei prowadził warsztaty dla studentów nt. innowacji w energetyce. Uczestnikami byli studenci i absolwenci kierunków takich jak: ekonomia, prawo, finanse oraz uczelni technicznych, którzy nie ukończyli 27. roku życia.
 • Enea była partnerem głównym konferencji Forum dla Wolności i Rozwoju, podczas którego zostały przedstawione najważniejsze założenia „Strategii dla Polski”. W czasie Forum odbyło się 12 paneli tematycznych, z których uczestnicy poszczególnych sformułowali ponad 30 konkluzji merytorycznych, które zostały przekazane przedstawicielom rządu i innym organom władzy.
 • Enea wspólnie z Eneą Trading zostały partnerem strategicznym konkursu pn. „Modelowanie rynku energii” o nagrodę Prezesa Zarządu Enea organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu dla studentów Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UE oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Celem Konkursu była popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie studentów ze specyfiką pracy analityka w tym obszarze. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się w kwietniu 2017 r. w siedzibie UE.

Na konkursowej stronie internetowej została uruchomiona specjalna platforma rejestracyjna dla studentów

Finał II edycji konkursu „Modelowanie rynku energii” w maju 2017 r.

 • Enea była partnerem 25. Jubileuszowej edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER - jednego z najważniejszych wydarzeń sektora energii w Polsce. Na konferencji poruszono najistotniejsze zmiany zachodzące w tej chwili w branży, odpowiadając w ten sposób na wyzwania jakie pojawiają się przed polskim sektorem energetycznym. EuroPOWER stało się platformą dialogu, a przede wszystkim miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.
 • Wzięliśmy udział w XIII Kongresie Nowego Przemysłu 2016 - Energetyka, gaz, paliwa w Warszawie, jednego z ważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszym kraju, poświęconych strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii. W czasie Kongresu miało miejsce wręczenie wyróżnień NOWY IMPULS. W wydarzeniu wzięło udział wzięło 80 panelistów, odbyło się 10 sesji tematycznych, uczestniczyło 800 gości.

Jednym z panelistów Kongresu Nowego Przemysłu był Prezes Zarządu Enei Mirosław Kowalik.

Kongres Nowego Przemysłu

 • Enea była partnerem wydarzenia KONGRES 590 - forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Nazwa wydarzenia pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy.
 • Enea Wytwarzanie była też jednym z partnerów II Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – zarządzanie, efektywność, remonty” w Katowicach.

Nasz Klient Prosumentem

Jedna z naszych ofert ma charakter zdecydowanie edukacyjny i uświadamiających Klienta. Przygotowaliśmy nowy pakiet Energia+ Fotowoltaika. Panele fotowoltaiczne służą do bezpośredniej zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wykorzystując je, Klient uzyskuje własne źródło energii, korzystając wciąż z naszych usług i fachowego doradztwa – staje się więc Prosumentem.

Energia+ Fotowoltaika obejmuje audyt lokalizacji (profesjonaliści przyjeżdżają i przeprowadzają analizę warunków technicznych lokalizacji bez dodatkowych kosztów), montaż instalacji fotowoltaicznej, wsparcie w pozyskaniu finansowania i pełną obsługę, w tym pogwarancyjną. Fachowcy obliczają również dla Klientów stopę zwrotu z tej słonecznej inwestycji. Obecnie oferta skierowana jest do Klientów z obszaru dystrybucyjnego Enei. Szczegóły oferty dostępne są na stronie.

Ostrzegamy przed oszustami

W 2016 r. wzięliśmy udział w organizowanej przez Towarzystwo Obrotu Energią kampanii w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno - edukacyjnej ostrzegającej przed nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej. Projekt skierowany był do Klientów z grupy wiekowej 60+, a uzupełniająco w wieku powyżej 30 lat. Kampania prowadzona była przy współudziale wszystkich firm z branży. Patronat nad akcją objął Urząd Regulacji Energetyki oraz Federacja Konsumentów.

Hasło z poprzedniej edycji: „Wybieraj mądrze” uzupełniono o przekaz: „Nie zgaduj - sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”.

Twarzą trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Nie zgaduj, sprawdź, kto sprzedaje Ci energię” został aktor Karol Strasburger.

Kampania była realizowana na terenie całej Polski w terminie od 14 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w czterech kanałach komunikacji – prasie, radio, internecie i na outdoorze. W duchu tej kampanii, prowadzimy własne działania – przestrzegamy Klientów Enei przed nieuczciwymi praktykami i zachęcamy do uważnego rozpatrywania wszelkich umów i ofert.

Dbamy o bezpieczeństwo

Enea Operator rozpoczęła akcję informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!”. Partnerami akcji są Policja, Straż Pożarna oraz PTPiREE - branżowe stowarzyszenie zrzeszające operatorów energetycznych. Ideą kampanii jest uświadomienie, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, jak nie należy postępować i czego należy unikać w pobliżu infrastruktury energetycznej. Na potrzeby akcji zostały zrealizowane cztery animowane spoty edukacyjne, konkursy dla uczniów oraz pokazy i zajęcia poświęcone bezpieczeństwu, które przeprowadzili strażacy oraz ratownicy – wolontariusze Enei. Szczegóły akcji dostępne są na stronie. 

Bohaterami kampanii informacyjnej „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!” były dzieci.

Zobacz, jak przebiegała inauguracja akcji informacyjnej.

Inne formy kontaktu i edukacji Klientów

Nasze spółki poprzez różne kanały komunikacji nie tylko poszerzają wiedzę Klientów o naszych produktach i usługach, ale też edukują ich w zakresie bezpieczeństwa korzystania z energii, innowacji w naszej branży oraz informują o organizowanych przez Eneę wydarzeniach. Kontaktujemy się z Klientami poprzez:

 • indywidualne rozmowy z naszymi fachowcami, np. Pracownicy MPEC Białystok udzielają Klientom informacji, jak minimalizować poziom zużycia energii czy jak racjonalnie ogrzewać mieszkania
 • prasę lokalną i branżową
 • ulotki informacyjne, magazyny, materiały filmowe
 • szkolenia produktowe
 • targi branżowe oraz inne biznesowe spotkania, w których uczestniczymy

Stoisko Grupy Enea na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB w Bielsko-Białej

 • profil ENERGIA+ na Facebook’u (@EneaEnergiaPlus)