You are here

Mapa interesariuszy

Inwestorzy, Akcjonariusze, Analitycy

 • Biuro Relacji Inwestorskich
 • bezpośrednie spotkania z inwestorami i akcjonariuszami m.in. road show, study tour
 • konferencje wynikowe
 • aplikacje mobilne
 • strona internetowa www.enea.pl
 • raporty bieżące, okresowe
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju

Pracownicy

 • badania satysfakcji Pracowników
 • spotkania i szkolenia
 • współpraca ze związkami zawodowymi
 • intranet
 • newslettery
 • spotkania i newslettery dla menedżerów
 • radiowęzeł w Elektrowni Kozienice
 • program wolontariatu pracowniczego
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju

Klienci

 • kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży
 • elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
 • infolinia dla Klientów (contact center)
 • Strefa Zakupów Enei
 • badania satysfakcji Klientów
 • strona internetowa www.enea.pl
 • profil „Energia+” na Facebook’u
 • elektroniczna platforma zgłoszeń o awariach w Enei Oświetlenie
 • internetowa platforma komunikacji z gminami
 • nadruk na fakturach, inserty do faktur
 • nośniki ATL
 • partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta
 • wydarzenia specjalne, m.in. sponsorowane przez Eneę
 • ogłoszenia w mediach lokalnych: prasie i radio
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju

Władze lokalne

 • bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
 • przedstawiciele Enei uczestniczą w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji
 • strony internetowe, w tym strona internetowa www.enea.pl
 • konferencje
 • raport zrównoważonego rozwoju

Społeczności lokalne, opinia publiczna

 • bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych
 • kontakt i współpraca z Fundacją Enea
 • komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne
 • udział Pracowników Grupy Kapitałowej Enea w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • strona internetowa www.enea.pl, w tym zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym Enei w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji
 • prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu
 • raport zrównoważonego rozwoju

Organizacje pozarządowe, beneficjenci, partnerzy społeczni, instytucje naukowe

 • strona internetowa www.enea.pl
 • formularz aplikacyjny dla beneficjentów
 • kontakt bezpośredni
 • dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów
 • raport zrównoważonego rozwoju

Kontrahenci i dostawcy

 • komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy
 • strona internetowa www.enea.pl
 • spotkania branżowe, targi
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju

Organizacje branżowe

 • spotkania
 • targi
 • członkostwo w organizacjach
 • uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju

Media

 • biuro prasowe i bieżąca komunikacja
 • kontakt przez dedykowanego e-maila
 • strona internetowa www.enea.pl
 • spotkania z mediami
 • konferencje prasowe
 • raport zrównoważonego rozwoju

Administracja publiczna

 • sprawozdania
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju
 • bezpośrednia komunikacja
 • konferencje

Środowisko naturalne

 • komunikowanie wpływu na środowisko naturalne, m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanym ochronie środowiska
 • raport zrównoważonego rozwoju