You are here

Grupa Enea

G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-8, G4-9

Jesteśmy czołowym podmiotem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od pozyskania paliwa, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż energii oraz innych produktów i usług związanych z elektroenergetyką. Codziennie bezpiecznie dostarczamy energię 2,5 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce.

Zatrudniamy w całym kraju 15,7 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny – Grupę Enea. Należą do niej m.in. dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” - kopalnia, która jest głównym dostawcą surowca do naszych elektrowni. Działamy również w zakresie energetyki cieplnej w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile. Nasza siedziba główna znajduje się w Poznaniu.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” – najbardziej efektywna i nowoczesna kopalnia węgla kamiennego w Polsce

Elektrownia Połaniec o mocy ok. 1,9 GW

Elektrownia Połaniec

Elektrownia Kozienice

Elektrownia Kozienice

Realizując nasze kluczowe cele strategiczne, dbamy o to, aby nasz rozwój był stabilny i zrównoważony, a nasze rozwiązania przekładały się bezpośrednio na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Ten raport stanowi podsumowanie naszych najważniejszych działań i osiągnięć, obrazując jednocześnie nasz wkład w rozwój otoczenia, z którego się wywodzimy i w którym działamy. Zapraszamy do lektury.

Segmenty naszej działalności

Wydobycie

 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy

Wytwarzanie

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Dystrybucja

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

Obrót

Obrót detaliczny:

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Całościowa obsługa Klienta

Obrót hurtowy:

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych

 

W 2016 r. nasz nowoczesny koncern osiągnął następujące wyniki:

 • 9 038 tys. ton - produkcja węgla netto
 • 13 567 GWh - produkcja energii elektrycznej
 • 18 741 GWh - sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym
 • 17 989 GWh - sprzedaż energii elektrycznej i gazu odbiorcom detalicznym

  

Sieć dystrybucyjna Enei Operator pokrywa 20% powierzchni kraju, a ok. 9% energii elektrycznej wytworzonej w 2016 r. w Polsce pochodziło właśnie z naszych zakładów:

 • Elektrowni Kozienice
 • Elektrociepłowni Białystok, MEC Piła, PEC Oborniki, PEC Zachód, MPEC Białystok
 • Farm wiatrowych: Bardy, Darżyno, Baczyna
 • 21 elektrowni wodnych: Koronowo, Tryszczyn, Smukała, Żur 1 i 2, Gródek, Rejowice, Likowo, Trzebiatów I, Trzebiatów II, Płoty, Prusinowo, Kamienna, Bledzew, Gucisz, Międzylesie, Podgaje, Jastrowie, Ptusza, Dobrzyca, Piła Koszyce, Oborniki
 • Biogazowni: Gorzesław, Liszkowo

  

Nasza działalność związana z wytwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem energią jest wspierana przez Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się obsługą m.in. kadr, finansami i księgowością, IT, logistyką, usługami prawnymi oraz obsługą Klienta.