Skala zatrudnienia

W Grupie Enea zatrudniamy prawie 15,7 tys. osób, co czyni nas jednym z największych pracodawców w regionie naszej działalności.

Jesteśmy odpowiedzialni za naszych Pracowników, stąd szczególnie troszczymy się o Ich zdrowie i tworzenie bezpiecznych miejsc pracy. Zależy nam, aby pracujący dla nas ludzie rozwijali się z korzyścią dla siebie i dla całej Grupy. Enea wypełnia prawne obowiązki pracodawcy, ale też oferuje szereg przywilejów i benefitów. W ten sposób chcemy zadbać o dobrostan naszych Pracowników i docenić rolę, jaką odgrywają w tworzeniu naszego koncernu.

Zobacz film „Moc w ludziach”, który został zaprezentowany we wrześniu 2016 r.  podczas I Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” w Poznaniu.

G4-DMA. Podejście do zarządzania Aspektem "Zatrudnienie" 

Zasady w miejscu pracy

Zasady pracy w poszczególnych spółkach regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne dokumenty, do których należą:

 • Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej Enea
 • Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea 
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa
 • Regulamin wynagradzania pracowników spółki 

Współpraca ze związkami zawodowymi

G4-11

W każdej z naszych spółek działają organizacje związkowe, dlatego też w Grupie funkcjonują układy zbiorowe pracy.

Odsetek Pracowników zatrudnionych, objętych umowami zbiorowymi w 2016 r. oraz związki zawodowe, w których zrzeszeni byli Pracownicy Grupy w 2016 r.

Spółka Grupy Enea

Udział procentowy pracowników objętych układami zbiorowymi w 2016 r.

Związki zawodowe zrzeszające
Pracowników spółki

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

100%

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników GK Enea
 • NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa Enea
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy ,,Synergia"

Enea Trading sp. z o.o.

52,38%

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków ZOZ w Enea Trading Sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea „Synergia”

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

99,70%

 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Komisja Zakładowa Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • NSZZ ,,Solidarność" Komisja Międzyzakładowa Enea
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytarzanie Sp. z o.o.
 • Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w Enea Wytarzanie Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna Piła
Sp. z o.o.

0%

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ZOZ w MEC Piła
  Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku

99,61%

 • Międzyzakładowy NSZZ „Solidarność”
 • Międzyzakładowy Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Obornikach

brak danych

 • brak danych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Zachód” sp. z o. o. w Białymstoku

95,28%

 • MOZ „Solidarność”
 • MOZ „Ciepłownik”

Enea Centrum sp. z o.o.

100%

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej Enea SA „Kadra”
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy ,,Synergia" Pracowników Grupy Kapitałowej Enea

Enea SA

100%

 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy ,,Synergia" Pracowników Grupy Kapitałowej Enea

Enea Pomiary sp. z o.o.

100%

 • NSZZ „Solidarność” 
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Enea Operator sp. z o.o.

100%

 • NSZZ ,,Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa Enea
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej Enea SA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea SA 
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej Enea SA ,,Kadra"
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea

Enea Serwis sp. z o.o.

100%

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea 
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy ,,Synergia" 
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność" Enea 
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ,,Kadra" 
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

Enea Logistyka sp. z o.o.

100%

 • ZSZZ „Solidarność” 
 • Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Białystok 
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

G4-10, G4-LA1

Liczba Pracowników zatrudnionych w raportujących spółkach na umowę o pracę w podziale na płeć (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Nazwa spółki

Całkowita liczba Pracowników

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

124

29

95

Enea Trading sp. z o.o.

84

34

50

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

2269

291

1978

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

130

21

109

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku

252

42

210

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Obornikach

32

3

29

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Zachód” sp. z o. o. w Białymstoku

127

5

122

Enea Centrum sp. z o.o.

1320

971

349

Enea SA

313

169

144

Enea Pomiary sp. z o.o.

169

44

125

Enea Operator sp. z o.o.

4264

534

3730

Enea Serwis sp. z o.o.

567

78

489

Enea Logistyka sp. z o.o.

168

34

134

Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na kategorie pracownicze i płeć (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Nazwa spółki

Najwyższa kadra zarządzająca

Dyrektorzy

Kierownicy niższego szczebla

Pracownicy operacyjni

 

Pracownicy biurowi

 

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

0

0

0

2

3

17

40

26

36

Enea Trading sp. z o.o.

0

0

0

5

6

8

0

0

28

37

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

0

1

0

11

19

108

103

1494

169

364

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

0

0

0

2

1

5

8

80

12

22

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku

0

0

0

3

10

11

0

154

32

42

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Obornikach

0

0

1

0

0

0

0

25

2

4

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Zachód” sp. z o. o. w Białymstoku

0

0

0

0

0

3

1

120

1

2

Enea Centrum sp. z o.o.

0

0

11

8

48

38

0

0

912

303

Enea SA

0

0

6

11

19

32

0

0

144

101

Enea Pomiary sp. z o.o.

0

0

0

3

4

11

29

108

11

3

Enea Operator sp. z o.o.

0

0

6

41

44

302

20

2064

464

1323

Enea Serwis sp. z o.o.

1

0

1

14

6

72

22

316

49

86

Enea Logistyka sp. z o.o.

0

0

2

7

8

22

15

94

9

11

,,0" - jest zaraportowaną daną; oznacza, że zjawisko nie występuje.

Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na rodzaj umowy o pracę (stan na 31 grudnia 2016r.)

Nazwa spółki

Całkowita liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Liczba Pracowników w podziale na rodzaj umowy o pracę

Liczba Pracowników w podziale na wymiar czasu pracy

Próbny

Określony

Nieokreślony

Pełny wymiar czasu pracy

Niepełny wymiar czasu pracy

Enea Oświetlenie
sp. z o.o.

124

0

13

111

124

0

Enea Trading
sp. z o.o.

84 

0

8

76

83

1

Enea Wytwarzanie
sp. z o.o.

2269

2

301

1966

7

2262

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

130

0

6

124

130

0

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Białymstoku

252

3

0

249

252

0

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach

32

0

4

28

32

0

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Zachód”
sp. z o. o. w Białymstoku

127

0

0

127

127

0

Enea Centrum
sp. z o.o.

1320

0

126

1194

1307

13

Enea SA

313

0

36

277

305

8

Enea Pomiary
sp. z o.o.

169

0

0

169

167

2

Enea Operator
sp. z o.o.

4264

0

121

4143

4253

11

Enea Serwis
sp. z o.o.

567

18

50

499

549

18

Enea Logistyka
sp. z o.o.

168

3

9

156

167

1

,,0" - jest zaraportowaną daną; oznacza, że zjawisko nie występuje.

Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Nazwa spółki

Liczba Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Enea Oświetlenia sp. z o.o.

124

9 (w tym 7 kontraktów menadżerskich)

Enea Trading sp. z o.o.

84

6 (w tym 2 kontrakty menadżerskie)

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

2269

26 (w tym 12 kontraktów menadżerskich)

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

130

0

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Białymstoku

252

8

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach

32

0

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Zachód”
sp. z o. o. w Białymstoku

127

1

Enea Centrum sp. z o.o.

1320

33 (w tym 3 kontrakty menadżerskie)

Enea SA

313

13 (w tym 4 kontrakty menadżerskie)

Enea Operator sp. z o.o.

4264

27 (w tym 4 kontrakty menadżerskie)

Enea Pomiary sp. z o.o.

169

1

Enea Serwis sp. z o.o.

567

29 (w tym 7 kontraktów menedżerskich)

Enea Logistyka sp. z o.o.

168

7

Liczba odejść Pracowników i wskaźnik odejść w podziale na płeć w 2016 r.

Nazwa spółki

Łączna liczba odejść

Wskaźnik odejść wszystkich Pracowników 

Liczba odejść kobiet

Wskaźnik odejść kobiet

Liczba odejść mężczyzn

Wskaźnik odejść mężczyzn

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

4

3,23%

0

0%

4

3,23%

Enea Trading sp. z o.o.

12

14,28%

5

5,95%

7

8,33%

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

139

6,12%

20

0,88%

119

5,24%

Miejska Energetyka Cieplna Piła
sp. z o.o.

1

0,77%

0

0%

1

0,77%

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku

9

3,57%

4

1,59%

5

1,98%

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach

2

6,25%

1

3,13%

1

3,13%

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Zachód” sp. z o. o. w Białymstoku

10

7,87%

0

0%

10

7,87%

Enea Centrum sp. z o.o.

148

11,21%

110

8,33%

38

2,88%

Enea SA

25

7,98%

14

4,47%

11

3,51%

Enea Pomiary sp. z o.o.

5

2,96%

3

1,78%

2

1,18%

Enea Operator sp. z o.o.

109

2,56%

13

0,31%

96

2,25%

Enea Serwis sp. z o.o.

34

6,00%

19

3,35%

15

2,65%

Enea Logistyka sp. z o.o.

11

6,55%

4

2,38%

7

4,17%

,,0" - jest zaraportowaną daną; oznacza, że zjawisko nie występuje.

Liczba odejść Pracowników i wskaźnik odejść w podziale na kategorie wiekowe w 2016 r.

Nazwa spółki

Odejścia Pracowników do 29 roku życia

Wskaźnik odejść Pracowników poniżej 30 roku życia

Odejścia Pracowników od 30 do 50 roku życia

Wskaźnik odejść Pracowników
z kategorii 30-50 lat

Odejścia Pracowników powyżej 50 roku życia

Wskaźnik odejść Pracowników powyżej 50 roku życia

Enea Oświetlenie
sp. z o.o.

0

0%

1

0,81%

3

2,42%

Enea Trading
sp. z o.o.

4

4,76%

8

9,52%

0

0%

Enea Wytwarzanie
sp. z o.o.

6

0,26%

23

1,01%

110

4,85%

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

1

0,77%

0

0%

0

0%

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Białymstoku

11

4,37%

2

0,79%

6

2,38%

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Obornikach

0

0%

1

3,13%

1

3,13%

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Zachód”
sp. z o. o. w Białymstoku

0

0%

0

0%

10

7,87%

Enea Centrum
sp. z o.o.

18

1,36%

82

6,21%

48

3,64%

Enea SA

7

2,24%

15

4,79%

3

0,96%

Enea Pomiary
sp. z o.o.

0

0%

3

1,78%

2

1,18%

Enea Operator
sp. z o. o.

10

0,25%

32

0,75%

67

1,57%

Enea Serwis
sp. z o.o.

4

0,71%

14

2,47%

16

2,82%

Enea Logistyka
sp. z o.o.

0

0%

6

3,57%

5

2,98%

,,0" - jest zaraportowaną daną; oznacza, że zjawisko nie występuje.

Liczba nowych Pracowników przyjętych do pracy w podziale na kategorie wiekowe i płeć w 2016 r.

Nazwa spółki

Liczba Pracowników przyjętych do pracy w 2016 roku

Łączna liczba

Kobiety

Mężczyźni

Kategoria wiekowa do 29 roku życia

Kategoria wiekowa od 30 do 50 roku życia

Kategoria wiekowa powyżej 50 roku życia

Enea Oświetlenie sp. z o.o.

7

2

5

4

3

0

Enea Trading sp. z o.o.

14

5

9

5

9

0

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

162

18

144

58

92

12

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

2

0

2

2

0

0

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Białymstoku

3

2

1

1

2

0

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Obornikach

1

1

0

0

1

0

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  „Zachód” sp. z o. o. w Białymstoku

5

0

5

4

0

1

Enea Centrum sp. z o.o.

173

134

39

74

89

10

Enea SA

60

35

25

14

43

3

Enea Pomiary sp. z o.o.

9

5

4

2

2

5

Enea Operator sp. z o. o.

210

53

157

117

85

8

Enea Serwis sp. z o.o.

48

10

38

29

14

5

Enea Logistyka sp. z o.o.

6

0

6

3

3

0

,,0" - jest zaraportowaną daną; oznacza, że zjawisko nie występuje.