Wsparcie i benefity

G4-LA2, G4-DMA

Nasi Pracownicy mają możliwość korzystania z dodatkowych przywilejów i benefitów. Oferowane przez Eneę dodatkowe korzyści różnią się w zależności od spółki – są dopasowane do potrzeb i oczekiwań Pracowników oraz do możliwości danej spółki.

Wsparcie Pracowników

 • Świadczenia z funduszu socjalnego
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Zapomogi zwrotne lub bezzwrotne
 • Dofinansowanie do wypoczynku Pracownika i dzieci oraz do wycieczek grupowych
 • Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej (zakup biletów do kin, teatrów, na imprezy sportowe)
 • Zakup paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci do lat 15
 • Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • Karta MultiSport Benefit System, dająca możliwość korzystania z obiektów i zajęć sportowych

Profilaktyka zdrowotna

 • Dodatkowe świadczenie zdrowotne: zapewnienie Pracownikom opieki medycznej z zakresu medycyny pracy, jak również – w zależności od podmiotu świadczącego usługi – dodatkowe świadczenia medyczne, których koszt pokrywa pracodawca
 • Akcje profilaktyczne dla Pracowników i członków ich rodzin, np. szczepionki przeciw grypie, badanie markerów nowotworowych
 • Klub PZU Pomoc w Życiu - członkostwo daje Pracownikom dostęp do opieki zdrowotnej, ale też Ubezpiecznenie Lekowe Cztery Pory Roku, zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne oraz oferty specjalne (np. zakupowe)

Tańsza energia elektryczna

 • Prawo do ulgowej odpłatności za energię elektryczną po przepracowaniu roku w Grupie Enea
 • Finansowanie przez Eneę odpłatności za energię elektryczną wykorzystywaną dla potrzeb gospodarstwa domowego w ilości nie przekraczającej 3000 kWh