You are here

Zasady dostępności

Strona ta spełnia wszystkie kryteria akcesu na poziomie AA - W3C - WCAG 2.0

Strona internetowa ‘Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA 2016’ została stworzona w zgodzie z międzynarodowymi standardami dostępności stron internetowych określonymi w raporcie W3C, którego zaktualizowana wersja nosi nazwę WCAG 2.0. (Web Conetent Accessibility Guidlines). Przedstawia on szereg rekomendacji mających na celu zwiększenie dostępności zawartości witryn internetowych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń oraz wykorzystywanego przez nich sprzętu. WCAG gwaratuje dostęp do niej osobom niepełnosprawnym, posiadającym  problemy ze wzrokiem, słuchem czy zaburzenia mowy.

Kryteria WCAG 2.0. uwzględniają nie tylko technologię realizacji witryny internetowej, ale również sposób prezentacji treści czy zagwarantowanie łatwego dostępu do odpowiednio pogrupowanych dokumentów.  Zastosowanie tych międzynarodowych kryteriów zwiększa również użyteczność samej strony jak i polepsza jakość jej nawigacji.