You are here

SŁOWNIK

MAIFI

wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich.

Mg

Megagram, inaczej tona.

MWe

Megawat mocy elektrycznej.

MWh

Megawatogodzina.