You are here

SŁOWNIK

WCAG 2.0

(Web Content Accessibility Guidelines 2.0) to opracowany przez konsorcjum W3C zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron www, aby przygotować stronę maksymalnie dostępną, w tym dostępną dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik odejść

Wskaźnik rozumiany jako stosunek liczby odejść pracowników do ogółu zatrudnionych, liczony wg wzoru: liczba osób, które odeszły (ogółem oraz w danej kategorii) dzielona przez liczbę zatrudnionych ogółem, pomnożona razy 100.

Wskaźnik wypadkowości

Rozumiany jako wskaźnik częstości wypadków (W). Jest to stosunek liczby wypadków do liczby zatrudnionych pracowników, liczony wg wzoru: liczba wypadków dzielona przez liczbę zatrudnionych osób ogółem, pomnożona razy 1000.