You are here

SŁOWNIK

TPA

(Third-part access) polega na udostępnieniu przez operatora infrastruktury sieciowej osobom trzecim w celu dostarczenia energii klientom strony trzeciej.